Siirry pääsisältöön

En­na­koi­van ta­lous­neu­von­nan tapahtuma Lahdessa

Millaista apua voisin saada talous- ja velkaneuvonnasta? Missä vaiheessa maksamaton lasku voi päätyä ulosottoon? Miten maksuhäiriömerkintä voi syntyä?

Aika

Paikka

Toimintakeskus, Puistokatu 9

En­na­koi­van ta­lous­neu­von­nan tar­koi­tus on pa­ran­taa kan­sa­lais­ten neu­von­taa hen­ki­lö­koh­tai­sen ta­lou­den hal­lin­nas­sa, eh­käis­tä vel­kaon­gel­mien muo­dos­tu­mis­ta ja ja­kaa tie­toa ulos­ot­to­me­net­te­lys­tä. Toi­min­nan pyr­ki­mys on edis­tää eri vi­ran­omais­ten ja kol­man­nen sek­to­rin vä­lis­tä yh­teis­työ­tä vel­ka­neu­von­nas­sa ja vel­kaan­tu­mi­ses­ta ai­heu­tu­vien hait­to­jen tor­ju­mi­ses­sa.

Ulosottolaitos tekee ennakoivan talousneuvonnan työtä yhteistyössä talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Paikallisesti yhteistyö näkyy esimerkiksi yhteisinä tapahtumina ja koulutustilaisuuksina. Työn tavoite oli lisätä kansalaisten talousosaamista ja ehkäistä ylivelkaantumista sidosryhmäyhteistyön avulla.

Annika Tyynysniemi, ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija, ja Vuokko Jantunen, toimeentuloturvan asiantuntija, ovat paikalla kertomassa taloudenhoitoon liittyvistä asioista ja vastailemassa esittämiinne kysymyksiin.

Tilaisuus alkaa klo 10 ja kestää n. 1,5 tuntia. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset ennakkoon toimistolle p. 044 705 4060 tai toimisto@phn.fi 15.9.2022 mennessä.

TERVETULOA!